ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Νομοθετική Εργασία
1. Ο περί Εγγραφής Παροχέων Υπηρεσιών Ασθενοφόρου και
Ασθενοφόρων Οχημάτων.
2. Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Οστεοπαθητικών και για
Συναφή Θέματα Νόμος του 2018.

Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις
νόμου που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση

─ Ο περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2019.

Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν-
– Για το Α1 θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα, της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.
– Για το Α2 θέμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Εργασίας του
ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), του Συνδέσμου Οστεοπαθητικής Κύπρου, του Συμβουλίου Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτηρίων Κύπρου, του Παγκύπριου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών, της Κυπριακής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΚΕΧΟΤ) και του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Vouli TV