Η Κύπρος βρίσκεται κοντά στο κάτω μέρος ενός αναφοράς για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κατατάσσοντας μόλις 32 από τις 34 ευρωπαϊκές χώρες.

Με συνολικό σκορ 61,0, η Κύπρος βελτίωσε ελαφρά το σκορ της για το 2022 που ήταν 60,7, διατηρώντας, ωστόσο, τη θέση της στην κατάταξη.

Η Ευρωπαϊκή Αναφορά Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023/24 επεσήμανε αρκετούς προβληματικούς δείκτες που συνέβαλαν στη χαμηλή κατάταξη της Κύπρου. Αυτοί περιλάμβαναν την υπερβολική χρήση αζώτου στη γεωργία, τις αντισταθμιστικές εισαγωγές νερού, τα ποσοστά ανακύκλωσης των δημοτικών αποβλήτων, τις εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων, τις εκπομπές CO2, την υπεραλίευση, τα χαμηλά επίπεδα βοήθειας προς την ανάπτυξη στο εξωτερικό και τις μη ευνοϊκές αξιολογήσεις ως φορολογικού παραδείσου.

Τα ευρήματα που δημοσίευσε το Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Λύσεων (SDSN) Κύπρου εξέφρασαν ανησυχία για τη θέση της Κύπρου, τονίζοντας ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει καλά τη χώρα.

Το SDSN είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 2012 από τα Ηνωμένα Έθνη για την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι προσπάθειες για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και για την εκπλήρωση της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή παραμένουν προτεραιότητα για τον οργανισμό.

Επιπλέον, η Κύπρος επιδόθηκε χειρότερα στην τελευταία έκθεση σε σύγκριση με το 2022/23 στην παράμετρο “μηδενική πείνα”, ένας από τους βασικούς SDGs, που στοχεύει στο να τερματιστούν όλες οι μορφές πείνας και ανεπάρκειας διατροφής μέχρι το 2030, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι – ιδιαίτερα τα παιδιά – έχουν επαρκή και θρεπτική τροφή όλο το χρόνο.

Επιπλέον, η παράμετρος “δράση για το κλίμα” στην Κύπρο ήταν χαμηλότερη. Αυτός είναι ένα

ς κρίσιμος παράγοντας για τον ΟΗΕ, καθώς σχετίζεται ειδικά με τον “Στόχο 13” της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οποίος καλεί για άμεση δράση για τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Η έκθεση παρατηρεί ορισμένα βήματα προόδου σε ορισμένους δείκτες, όπως η φτώχεια, η ενέργεια και η ανισότητα. Προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση είναι υπό εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της Κυπριακής Εθνικής Εθελοντικής Αναθεώρησης το 2021, δηλαδή ενός διαδικασία με την οποία οι χώρες αναλύουν την πρόοδο και τις προκλήσεις στην εφαρμογή των SDGs.

Η έκθεση επεσήμανε μεγάλα κενά και ένα αργό ρυθμό σύγκλισης στα αποτελέσματα των SDG σε ευρωπαϊκές χώρες.

“Παρόλο που έχουν σημειωθεί κάποιες προόδους στους στόχους και τις στόχευσης των SDG από το 2015, η συνολική πρόοδος είναι πολύ αργή για να επιτευχθούν όλοι οι SDG έως το 2030,” προειδοποίησε η έκθεση περαιτέρω.

Από την ίδρυσή του το 2019, το SDSN Κύπρου έχει συνεργαστεί με κοινωνικούς και κυβερνητικούς εταίρους για τη βελτίωση της απόδοσης της χώρας στην εφαρμογή των SDGs.

Ο οργανισμός προωθεί τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εμπλοκή των νέων και την ενσωμάτωση των SDGs στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η Ευρωπαϊκή Αναφορά Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023/24 είναι διαθέσιμη στο: https://eu-dashboards.sdgindex.org/

ΠΗΓΉ: CYPRUSMAIL

Vouli TV