Η Κύπρος είναι μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με τις υψηλότερες τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και τις μεγαλύτερες αυξήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Από την ανάλυση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Τα νοικοκυριά στην Κύπρο πληρώνουν 15% πιο φουσκωμένους λογαριασμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Συγκεκριμένα, το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ο μέσος όρος της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά ανήλθε στην Κύπρο στα 32,6 ευρώ ανά 100 kWh, σε σύγκριση με 28,4 ευρώ στην ΕΕ.
  • Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους οι τιμές στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 41.7% (από 23 ευρώ σε 32,6 ευρώ), ενώ στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20.8% (από 23,5 ευρώ σε 28,4 ευρώ).
  • Στα δύο χρόνια των πληθωριστικών πιέσεων οι τιμές στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 91.8% (από 17 ευρώ ανά 100 kWh το δεύτερο εξάμηνο του 2020 σε 32,6 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2022, ενώ στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 67% (από 21,3 ευρώ σε 28,4 ευρώ).

Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «μετά τη σημαντική αύξηση των τιμών που ξεκίνησε πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλά εκτοξεύτηκε στα ύψη μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2022, οι τιμές του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου έδειξαν πρόσφατα σημάδια σταθεροποίησης, εν μέρει λόγω των πολιτικών και παρεμβάσεων των κυβερνήσεων της ΕΕ». Όπως αναφέρεται «οι χώρες της ΕΕ επέλεξαν διάφορα μέτρα, όπως η μείωση των φόρων και των τελών, η παραχώρηση προσωρινών φορολογικών απαλλαγών στους καταναλωτές, ο καθορισμός ανώτατων ορίων στις τιμές, η παροχή κατ’ αποκοπή ποσού στήριξης ή κατανομή κουπονιών στους καταναλωτές, ενώ ορισμένες χώρες εφάρμοσαν ρυθμιζόμενες τιμές».

 

Πηγή: Διάλογος

Έλενα Θεραπή