του Χάρη Θεραπή
Μέρος 1ο | Ποιοτικά αποτελέσματα 

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρώτο από τρία μέρη των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε από τις 21 – 26 Σεπτεμβρίου στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Στα αξιοσημείωτα ήταν η μεγάλη συμμετοχή (1352 έγκυρα ερωτηματολόγια) ατόμων οι οποίοι έχουν πρόθεση να ψηφίσουν, με το ποσοστό επί των έγκυρων ψηφοδελτίων σε σχέση με τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές να ανέρχεται στο 5.93%.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή σημειώθηκε στον δήμο Παραλιμνίου με ποσοστό 8.36%, στην κοινότητα Φρενάρου με 8.05%, στον δήμο Αγίας Νάπας με 7.36% και στον δήμο Δερύνειας με 5.81%. Η συμμετοχή στις κοινότητες Αυγόρου, Αχερίτου, Άχνα και Λιοπετρίου κινήθηκε σε πολύ χαμηλά ποσοστά, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πρέπει να τονισθεί ότι κατά την διάρκεια της δημοσκόπησης δεν είχε ανακοινωθεί ακόμη επίσημη εξαγγελία – σήμερα που γράφεται αυτό το άρθρο έχουν εξαγγελθεί οι υποψηφιότητες Θεόδωρου Πυρίλλη και Κώστα Φυτιρή για τον δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας – επομένως τα ονόματα που είχαν καταγραφεί ήταν κατόπιν επιλογής άτομων που πιθανόν να ενδιαφέρονταν.

Στο πρώτο μέρος θα δούμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης.

Στην ερώτηση «Είστε εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου/ κοινότητας σας;» ποσοστό 97.40% δήλωσε ΝΑΙ

Στην ερώτηση  «Έχετε μεταφέρει τα εκλογικά σας δικαιώματα στο δήμο που κατοικείται σήμερα;» ποσοστό 16.66% απάντησε ΟΧΙ, γεγονός που πρέπει να ανησυχήσει τις τοπικές αρχές.

Στην Ερώτηση «Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να συγκεντρώνουν οι νέοι τοπικοί άρχοντες;» ο ερωτούμενος μπορούσε να επιλέξει μέχρι 3 επιλογές, με την Εντιμότητα και Ικανότητα να προπορεύονται, ενώ η κομματική στήριξη να είναι στην τελευταία θέση με ένα μικρό ποσοστό.    

Εντιμότητα                             768 ψήφους
Ικανότητα                               729
Αξιοπιστία                              632
Πρόγραμμα εργασίας              201
Κομματική στήριξη                  38

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
«Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου;» έδινε ξανά την δυνατότητα στον ερωτούμενο για τριπλή επιλογή. Η Έλλειψη Υποδομών με 558 ξεχωρίζει με την ανησυχία για την Εποχικότητα του Τουρισμού στην δεύτερη θέση με 487 ψήφους και από κοντά το Μεταναστευτικό με 409.         

Έλλειψη υποδομών                                                     558 ψήφους
Εποχικότητα τουρισμού                                              487
Μεταναστευτικό                                                         409
Ελλιπής κρατική ενίσχυση                                           307
Προβλήματα επιχειρηματικότητας                               280
Ελλιπής πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά κονδύλια                 267
Άλλο                                                                            18

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στο δήμο/ Κοινότητα σας;
έδινε ξανά την δυνατότητα στον ερωτούμενο για τριπλή επιλογή. Η Έλλειψη Υποδομών με 600 ξανά στη πρώτη θέση, με το Μεταναστευτικό στη δεύτερη θέση με 438 και την Ανταπόκριση της τοπικής αρχής σε παράπονα     με 358 και πολύ κοντά η Καθαριότητα με 325 ψήφους.

Έλλειψη υποδομών                                                            600 ψήφους
Μεταναστευτικό                                                                438
Ανταπόκριση της τοπικής αρχής σε παράπονα                    358
Καθαριότητα                                                                     325
Ελλιπείς υπηρεσίες προς τα νοικοκυριά                              291
Άλλο                                                                                   18

 

Στο 2ο μέρος που θα αναρτηθεί αύριο, διαβάστε τις αξιολογήσεις των νυν Δημάρχων των τεσσάρων Δήμων (Αγίας Νάπας, Σωτήρας, Δερύνειας και Παραλιμνίου) και των πέντε Προέδρων των Κοινοτικών Συμβουλίων (Λιοπέτρι, Αυγόρου, Άχνα, Φρέναρο και Αχερίτου). 

1ο Μέρος Δημοσκόπησης – Ποιοτικά χαρακτηριστικά

2ο Μέρος δημοσκόπησης – Αξιολόγηση νυν δημοτικών αρχόντων

3ο Μέρος Δημοσκόπησης – Πρόθεση Ψήφου

 

Vouli TV