Νομοθετική Εργασία
– Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

– Οι ενδεχόμενες πολεοδομικές επεμβάσεις στην περιοχή «Άμμος του Καμπούρη» στην Αγία Νάπα.