**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**

Νομοθετική Εργασία:
– Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019.
Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
– Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες τις οποίες προτίθεται να αναλάβει σε σχέση με τα όσα προκύπτουν από τη δημοσιοποίηση της
έρευνας των Pandora Papers της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και τις αποκαλύψεις των Paradise Papers, τα οποία αφορούν στην πρόληψη και την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαπαλλαγής και του ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Δήλωση Ανδρέα Πασιουρτίδη

Δήλωση Χρίστου Σενέκη

Δήλωση Αλεξάνδρας Ατταλίδου

Δήλωση Δημήτρη Δημητρίου