Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.

A. Διαδικαστικά Ζητήματα:
12.30 μ.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής.
B. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου (Κανονισμός
41Α):
12.45 μ.μ. – Η απογραφή του πληθυσμού 2021 και η ανάλυση των
αποτελεσμάτων της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Ad Hoc
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη του Δημογραφικού
Προβλήματος)
(26.11.2021)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.1134-2021)

Δήλωση Λίνου Παπαγιάννη για Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Μελέτη του Δημογραφικού Προβλήματος | Vouli report 21/09/2022