**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**  

Α. Διαδικαστικά Ζητήματα:
11.30 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν
των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Νομοθετική Εργασία:
11.40 π.μ. 1. Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.179-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
2. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός)
(Αρ. 3) Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.180-2021)
Συνέχιση της συζήτησης.
12.40 μ.μ. 3. Ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης
και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Πρόταση νόμου του κ. Χρύσανθου Σαββίδη, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Πάφου)
(Αρ. Φακ. 23.02.063.023-2022)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
Γ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
1.00 μ.μ. – Τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της
νομοθεσίας για υποχρεωτική εγκατάσταση και χρήση παιδικών
καθισμάτων στα λεωφορεία που εκτελούν σχολικές εκδρομές.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Μαρίνου Μουσιούττα)
(31.3.2022)
(Αρ. Φακ. 23.04.039.078-2022)
Δ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης:
1. Ο περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών
Μεταφορών, με σκοπό την Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών
Εκπομπών Νόμος του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.01.062.102-2021)
2
———————————————————————————————————————-
2. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του
2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.034-2022)
3. Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Φορέων
που Δραστηριοποιούνται στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας,
των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή
Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.035-2022)

Δήλωση Μαρίνου Μουσιούττα για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | Vouli report – 05/05/2022

Δήλωση Χρύσανθου Σαββίδη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων | Vouli report – 05/05/2022